Attagenus smirnovi · kailiagraužis

EN: brown carpet beetle Kilęs iš Afrikos, Europon atkeliavo XXa antroje pusėje.