Ips typographus · žievėgraužis tipografas «Ips typographus · žievėgraužis tipografas^Thumbnails»Ips typographus · žievėgraužis tipografas«Ips typographus · žievėgraužis tipografas^Thumbnails»Ips typographus · žievėgraužis tipografas«Ips typographus · žievėgraužis tipografas^Thumbnails»Ips typographus · žievėgraužis tipografas

Ips typographus · žievėgraužis tipografas

  • European spruce bark beetle
  • Buchdrucker, Großer Achtzähniger Fichtenborkenkäfer
  • žievėgraužis tipografas
  • egļu astoņzobu mizgrauzis
  • kornik drukarz

en.wikipedia.org/wiki/European_spruce_bark_beetle It is found from Europe to Asia Minor and some parts of Africa. It may not be able to persist in the northernmost spruce forests due to inadequate climatic oscillations. Trees in the genera Picea (spruce), Abies (fir), Pinus (pine), and Larix (larch) are the bark beetles' trees of choice. The most recent spruce bark beetle invasive outbreaks are found mainly in fallen, diseased or damaged Norway spruce. Healthy trees use defenses by producing resin or latex, which might contain several insecticidal and fungicidal compounds that kill or injure attacking insects. However, under outbreak conditions, the beetles can overwhelm the tree's defenses.

Į žievėgraužio tipografo paplitimo arealą patenka didžioji dalis Europos ir Azijos regionų. Prognozuojama, kad šių kinivarpų paplitimo regionas galėtų plėstis dėl klimato kaitos ir temperatūros pokyčių skirtinguose regionuose. Šiuo metu žievėgraužio tipografo daroma įtaka daugiausia yra fiksuojama Europos žemyne: Suomijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Norvegijoje, Lenkijoje, Švedijoje. Lietuvoje dėl žievėgraužio tipografo veiklos pagrinde yra stebimi ekosistemų pasikeitimai. 2532

0 com​ments

Add a com​ment