Puccinia urticata · rūdė «Puccinia urticata · rūdė^Thumbnails»Puccinia urticata · rūdė«Puccinia urticata · rūdė^Thumbnails»Puccinia urticata · rūdė

Puccinia urticata · rūdė

  • Brennnesselrost
  • nātru rūsa

Plant Parasites of Europe SPERMOGONIA, AECIA: Urticaceae, monophagous UREDINIA, TELIA: Cyperaceae, monophagous 1647

0 com​ments

Add a com​ment