Kuršių Nerija

DE · Kurische Nehrung EE · Kura säär EN · Curonian Spit LT · Kuršių Nerija LV · Kuršu kāpas PL · Mierzeja Kurońska

Lietuviškosios dalies Kuršių nerijos gyvenvietės – Alksnynė, Juodkrantė, Pervalka, Preila, Nida – sujungtos į Neringos miestą. Šiauriniame gale Kopgalis ir Smiltynė prijungti prie Klaipėdos miesto.