Gamta 89

VU GF Vilniaus Universiteto Gamtos mokslų fakulteto 1989 metų laidos biologų kursas