Botanikos sodas

Vilniaus Universiteto botanikos sodas Kairėnuose