Collembola · kolembolos

  • springtails
  • Springschwänze
  • kolembolos
  • kolembolas, lēcastes
  • skoczogonki

en.wikipedia.org/wiki/Springtail Collembola along with Protura and Diplura are the lineages of modern hexapods that are not considered insects.

Collembolans are omnivorous, free-living organisms that prefer moist conditions. Members of the Collembola are normally less than 6 mm long, have six or fewer abdominal segments. Most species have an abdominal, tail-like appendage known as a furcula (or furca). It is located on the fourth abdominal segment of collembolans and is folded beneath the body, held under tension by a small structure called the retinaculum (or tenaculum). When released, it snaps against the substrate, flinging the springtail into the air and allowing for rapid evasion and travel.

Šiam būriui priklauso 1-2 mm dydžio ir pilvelio apačioje turintys šokamąjį prietaisą šešiakojai nariuotakojai. Dėl šio šokamojo prietaiso kolembolos yra nuspriegiamos pirmyn. Burnos organai graužiamieji, todėl minta augalinėmis liekanomis, detritu ir kt. Kolembolų gyvenimo trukmė – 2 mėn., o žiemojančių individų – iki vienerių metų. Gyvena samanose, žolėje, žemėje, puvėsiuose, sutrūnijusiuose kelmuose, neretai aptinkamos ant sniego (dažniausiai kovo mėn.). Lietuvoje – daugiau kaip 50 rūšių.