Vabalninkas 2019

2019-07-20 kelionė iki Vabalninko. Aplankėme 11 bažnyčių: Lėno, Šilų, Traupio, Troškūnų, Surdegio, Senojo Subačiaus, Subačiaus, Palėvenės, Kupiškio, Antašavos, Vabalninko.