ajaxloader

Acer pseudoplatanus · platanalapis klevas

EN · sycamore maple DE · Berg-Ahorn LT · platanalapis klevas LV · kalnu kļava PL · klon jawor, jawor, klon jaworowy

https://en.wikipedia.org/wiki/Acer_pseudoplatanus Šiuo metu laikomas invaziniu, nors arealas plečiasi ir artėja prie Lietuvos.