ajaxloader

Bryophyte · samanos

  • Moose
  • pirmsvasas augi
  • mszaki

Bryophytes are an informal group consisting of three divisions of non-vascular land plants (embryophytes): the liverworts, hornworts and mosses. 3 divisions: Bryophyta (mosses) · samanūnai Anthocerotophyta (hornworts) · įlvaisainiai Marchantiophyta (liverworts) · kerpsamanės

Pasaulyje rasta apie 20000 samanų rūšių. Dėl kerpsamanių ir lapsamanių lietuviškų pavadinimų, 2021 m. vasario 11 d. Nr. PN-3