ajaxloader

Mergus merganser · didysis dančiasnapis

EN · goosander, common merganser DE · Gänsesäger LT · didysis dančiasnapis LV · lielā gaura PL · nurogęś

https://en.wikipedia.org/wiki/Common_merganser Minta žuvimi, moliuskais ir vėžiagyviais, jauniklių pagrindinis maistas - vandens vabzdžiai. Peri drevėse.