Orthoptera · tiesiasparniai

EN · orthopteran DE · Heuschrecken LT · tiesiasparniai LV · taisnspārņi PL · prostoskrzydłe

https://en.wikipedia.org/wiki/Orthoptera Orthoptera morphology diagram