ajaxloader

Dubingių bažnyčia

Dubingių Šv. Jurgio bažnyčia, Vikipedijoje: Medinis statinio karkasas iškilęs toje vietoje, kur buvo senoji bažnyčia. Naujoji bažnyčia yra panašaus dydžio, kaip ir senoji. Kryžiaus plano bažnyčios architektūra – lakoniškos ir tradicinės išraiškos, naudojamos paprastos, lietuviškos medžiagos: klijuotas medis, stiklas, o stogas ir sienos dengiamos specialiomis čerpėmis, primenančiomis gontus – lenteles, kuriomis senovėje buvo dengiami stogai. Bažnyčios ansamblio sudėtyje – išlikusi šventoriaus kampe senoji varpinė, akmenų tvora, restauruoti vartai. PDF straipsnis apie senąją bažnyčią: Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. "Dubingių katalikų bažnyčios raida: tipiška ir išskirtinė." Acta Academiae Artium Vilnensis, 2017, t. 86/87, pp. 235-250. Įrašas Lituanistikos duomenų bazėje.