ajaxloader

Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčia

straipsnelis Vikipedijoje 2000 metų spalio 15 d. pašventino Vilniaus arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis.