ajaxloader

Agrimonia pilosa · stačioji dirvuolė

EN · hairy agrimony LV · spilvainais ancītis PL · rzepik szczeciniasty

en.wikipedia.org/wiki/Agrimonia_pilosa