ajaxloader

Platanthera chlorantha · žalsvažiedė blandis

Įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Labai panaši Platanthera bifolia · dvilapė blandis, pastarosios dulkinių lizdai lygiagretūs.