ajaxloader

Gentiana cruciata · melsvasis gencijonas

EN · star gentian, cross gentian DE · Kreuz-Enzian, Kreuzblättriger Enzian LT · melsvasis gencijonas LV · krustlapu drudzene PL · goryczka krzyżowa

en.wikipedia.org/wiki/Gentiana_cruciata

Auga sausų kalvų pašlaitėse, sąžalynuose. Lietuvoje sparčiai nykstanti rūšis, bet auga daugelyje rajonų, tik nepastebėta šiaurrytinėje ir pietvakarinėje dalyse bei Pajūrio žemumoje. Lietuvos Raudonoji knyga.