ajaxloader

Capsodes gothicus · gotiškoji žolblakė

Pirmą kartą fotografavau 2004-06-19. Paminėta, kad rasta 2008 metais: New and rare for Lithuania insect species, Volume 23.