ajaxloader

Nabidae · skerdblakės

EN · damsel bugs DE · Sichelwanzen LT · skerdblakės LV · zālāju laupītājblakšu dzimta PL · zażartkowate

https://en.wikipedia.org/wiki/Nabidae They are soft-bodied, elongate, winged terrestrial predators. Many damsel bugs catch and hold prey with their forelegs, similar to mantids.

Priekinių kojų blauzdos sustorėjusios ir ginkluotos trumpais spygliukais, pritaikytais grobiui sugriebti ir laikyti. Straubliukas lenktas, pjautuvo formos. Plėšrios.