ajaxloader

Gastrodes abietum · kankorėžinė dirvablakė

2009-04-04 Vilnius, Burbiškių g. Nėra LT Wikipedijoje. Lietuvos Entomologų Draugijos leidinyje "Naujos ir retos Lietuvos vabzdžių rūšys, 25 tomas" rašoma, kad keli individai rasti 2013-05-05 Šventojoje, Baltijos jūros pakrantėje. Panaši į G. grossipes: British Bugs.