ajaxloader

Dendroxena quadrimaculata · plėšrusis maitvabalis

≡ Xylodrepa quadripunctata · keturtaškis maitvabalis Lietuvos Raudonoji Knyga. Vilnius, Žemieji Paneriai, prie senojo Kauno kelio (Google map).